Documentación y textos masónicos de referencia

El pensamiento Krauso-Institucionista en la obra de nuestro hermano Fernando de los Rios, ministro de Instrucción Pública del último gobierno republicano de Manuel Azaña

Por SANTIAGO CASTELLÀ 33º

“(…) Llegamos a esta hora, profunda para la historia española, nosotros los heterodoxos españoles, con el  alma lacerada y llena de desgarrones y de cicatrices profundas, porque viene desde las honduras del siglo XVI; somos los hijos de los erasmistas, somos los hijos espirituales de aquella conciencia disidente que fue estrangulada durante siglos. Venimos (…) con una flecha clavada en el fondo del alma y esa flecha es el rencor que ha suscitado la Iglesia, por haber vivido durante siglos confundida con la monarquía y haciéndonos constantemente objeto de las más hondas vejaciones; no han respetado ni nuestras personas ni nuestro honor… Hemos, desgraciadamente, carecido de nuestro Edicto de Nantes, de nuestro edicto de paz religioso. Siempre es hora. ¡Ojala que esta hora se aproveche, en nombre de los intereses históricos permanentes de nuestra República y de nuestra patria española, tierra profundamente dramática y que hoy vive angustiada por la esperanza…!.”

Con estas palabras se dirigía nuestro hermano Fernando de los Ríos a la bancada católica durante la discusión del complicat article 24 del projecte de Constitució de la Segona República Espanyola, i és aquesta angoixa per l’esperança de la que parlava, la clau del profund sentiment de responsabilitat i de compromís d’una generació, que sorgida a l’escalafó de la Institición Libre de Enseñanza i de la filosofia Krausista, era conscient que en la construcció de la nostra República el que estava en joc principalment eren els interessos històrics permanents de l’esser humà en societat.

El passat 31 de març, desplaçat a Madrid per assistir al funeral d’Estat de l’expresident Adolfo Suarez, vaig aprofitar el matí per apropar-me, un cop més, a la Colina de los Chopos, nom amb el que Juan Ramón Jimenez va batejar aquet indret en los Altos del Hipodromo, en ple centre de Madrid, a on la Junta para la Ampliación de Estudios, filla de la Institución, va instal·lar al 1915 la Residencia de Estudiantes, un conjunt arquitectònic neomudejar, avui gestionat pel CSIC com a residencia per a investigadors i com arxiu del llegat del que va ser aquell indret màgic que acollí en les seves aules i habitacions -la transició de la generació del 98 a l’esclat de la generació del 27- noms com els de Luis Buñuel, Rafael Alberti, Federico García Lorca, Salvador Dalí, Pepín Bello, Jorge Guillén, Juan Ramón Jimenez, Severo Ochoa, Unamuno, Manuel de Falla, Ortega y Gasset, Pedro Salinas, Manuel Atolaguirre, Juan Negrin, … i tants d’altres noms exponents del que va significar el regeneracionisme krausista, l’avui anomenada Edad de Plata, …noms i projectes, alhora fruit i llavors d’una concepció profundament maçònica de l’esser humà com a autoconstructor de la seva lliure consciencia que mitjançant l’educació esdevindra en arquitecte de la republica. I allí, a la Colina de los Chopos, en la Residencia, als seus arxius, contemplant les fotos i repassant escrits de tants germans, i de tants homes i dones que havien fet una contribució decisiva i entusiasta pel progrés de la humanitat, vaig decidir que avui, commemorant el 83 aniversari del 14 d’abril de 1931, dedicaria aquesta planxa, en nom del meu taller Iod a l’orient del Maresme, a la figura del que fou ministre d’instrucció publica del darrer govern d’Azaña, i uns dels mes clars exponents de la pedagogia com a política i com a concreció educativa del krausisme espanyol, en refereixo al nostre germà Fernando de los Rios.

Fernando de los Rios Urruití, nascut a Ronda al 1879, pertanyia al Triangle maçònic Alhambra del Gran Oriente Español, amb el nom simbòlic de Jugam, conformat per Manuel Bonilla de nom simbòlic Iliberis, el catedràtic d’historia José Polanco Romero simbolic Picornell que fou alcalde republicà de Granada, i Virgilio Castilla, simbòlic Gonzalo que fou President de la Diputació de Granada, tots tres assassinats pels sublevats. El seu oncle, el també rondenyo Francisco Guiner de los Rios, fundador de la Institución Libre de Enseñanza, fou al seu preceptor en quedà tempranament orfe als quatre anys d’edat.

Si alguna obra exposa clara i sistemàticament el seu pensament és El Sentido humanista del Socialismo publicada per Javier Morata al 1926, en la seva quarta part, titulada La via de las realizaciones, a on es planteja com assolir els ideals d’un humanisme socialista, dedica el primer aparta a “La organización vocacional de la vida civil: el valor de la educación”, i afirma contundentment: “El demos, conquistada la libertad para la conciencia y llamado a la ciudadanía, busca en nuestra edad participar en los nobles goces que el cuidado del espíritu puede proporcionar; además los hombres fían en sí y en las posibilidades de la razón, y movidos por esperanzas sin orillas, anhelan poseer la llave de oro de la ciencia, que confían en manejar de modo singular, a los efectos de la felicidad” (…) “El hombre, el hombre pleno, el hombre posible, el mejor hombre que en cada cual sea dable formar, he aquí el punto de partida y el punto de llegada para el educador; he ahí la misión de la enseñanza organizada en vista de las vocaciones. Como consecuencia, el numem de la escuela ha de ser aquello más eficaz para despertar las ambiciones ideales latentes, las nobles apetencias aún dormidas, cuanto contribuya a poner tensa, vibrante, la personalidad del educando; el numem de la escuela ha de ser, pues, lo que Herder llamaba áticamente la gracia, la sugestión amable, la colaboración voluntaria, y nunca la amenaza cuartelera; el numem de la escuela ha de ser el arte, el gran arte”.

Aquestes son les idees pròpies de l’anomenat krausoinstitucionismo. Per explicar-ho recorreré a paraules de Elías Diaz, en la seva impressionant obra publicada per Trotta al 2009 titulada “De la Institución a la Constitución” a on afirma radicalment: “institución igual a Ilustración”, i prossegueix dient: “en la huella Krausista e institucionista está así presente buena parte de la (tardía) herencia de ese complejo mundo de la ilustración europea”. El pensament de Krause arriba a Espanya de la mà de Julián Sanz del Rio qui després d’una estada de recerca a Alemanya publica la seva obra al 1857, que porta a Francisco Giner de los Ríos a fundar en 1876 la Institución. Com diu Elías Diaz, “A Giner le debemos(…) ese gran esfuerzo de europeización de España, de ciencia y cultura, de educación en valores y de libertad y tolerancia: en términos políticos, en definitiva, de buena preparación para la democracia que daría lugar en 1931 a la segunda República”, i aquest és tot el llegat que es va voler anular i extirpar amb l’alçament nacional. El krausoinstitucionisme volia donar entrada en la vida cívica, política i cultural espanyola dos expressions europees que havien restat absents: la Reforma i la Il·lustració. Com diu Elias Díaz: “Hemos sido (..) gentes sin Reforma (…) y sin embargo con Contrarreforma: los herejes, los luteranos, los erasmistas, los heterodoxos de cualquier signo, junto a judíos y musulmanes, fueron aquí duramente perseguidos, expulsados o condenados (también a muerte) por los poderes políticos y religiosos oficiales”. I és així, com de la mà del krausisme, recepcionem tota la filosofia racionalista i idealista alemanya de Kant a Hegel, amb Fichte i Schelling. I a aquesta tasca es presta tota una activa generació intel·lectual conformada entre d’altres per Gumersindo de Azcárate, Nicolás Salmeron, Manuel Sales i Ferré, Rafael Altamira, Manuel Bartolomé Cossío, Adolfo Posada, José Castillejo, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Julián Besteiro, Alberto Jiménez Fraud, Ramón y Cajal, Sánchez Albornoz, Joaquín Costa, Ortega y Gasset… i un llarg i impossible etcètera de noms.

Fixeu-vos un moment en les dates, i com bé assenyala segurament el més gran estudiós del Krausisme, Juan López Morillas, no és estranya a l’emergència del pensament Krausista la recepció per l’episcopat catòlic de la carta del Secretari d’Estat Vaticà Giacomo Antonelli amb el Syllabus complectens praecipuos nostrae aetatis errores, que oficialitzaria l’encíclica Quanta cura de Pius Nono. Entre els 80 errors enumerats cal fer esment al lliurepensament, agnosticisme, materialisme, nacionalisme, anticlericalisme, regalisme, liberalisme i maçoneria. Espanya va viure una intensa polèmica que portà al Consell d’Estat, a instàncies del Ministre de Gràcia i Justícia, a lamentar-ne la seva difusió sense autorització governamental, i a demanar el processament penal dels bisbes i l’amonestament del nunci apostòlic. Però el regim monàrquic restauracionista ofegava una Espanya bullent de lògies maçòniques, autodidactes i anhels de llums, que portaren a Ortega y Gasset a definir la restauració com un sistema de corrupció organitzada. Azorín ho diria encara més descriptivament amb paraules que avui prenen brutal actualitat: “Las prácticas viciosas de nuestra política, las corruptelas administrativas, la incompetencia, el chanchullo, el nepotismo, el caciquismo, la verborrea, el mañana, la trapacería parlamentaria, el atraco en forma de discurso grandilocuente, las conveniencias políticas que hacen desviarse de su marcha a los espíritus bien inclinados, las elecciones falseadas, los consejos y cargos de grandes compañías puestos en manos de consejeros influyentes, los engranajes burocráticos inútiles…”.

En aquest context el Krausisme no apareix, i això explica la seva influencia i perdurabilitat, com a una doctrina filosòfica o una proposta ètica determinada; com coincideixen molts autors, el Krausisme va ser principalment un estil de vida, una actitud vital davant el desastre restauracionista, davant dels mals endèmics del país, de la imposada foscor clerical, i de la decepció del 98. Ho diu així, López Morillas : “Fue lo que, por falta de mejor expresión, llamaremos un estilo de vida, una cierta manera de preocuparse por la vida y de ocuparse en ella, de pensarla y de vivirla, sirviéndose de la razón como brújula para explorar segura y sistemáticamente el ámbito entero de lo creado. (…) estos hombres y sus compañeros de aventura intelectual comparten una misma confianza en la razón como norma de vida… Todos ellos creen en la perfectibilidad del hombre, en el progreso de la sociedad, en la belleza esencial de la vida. Todos ellos trabajan con ardor en pro de un mundo mejor”.

Amb aquest bagatge Fernando de los Ríos, alumne i professor de la Institución Libre de Enseñanza i clar exponent del Krausismeintitucionista, faria de la seva responsabilitat al front de Ministerio de Instrucción Pública un clar exponent d’aquesta concepció, continuant l’obra de germà Ebre, nom simbòlic del ministre tarragoní i Tortosí Marcel·lí Domingo, amb la creació de milers de noves places de mestres, el increment del seu salari, l’afirmació de i la mestra com el primer ciutadà de la república, la reforma de les Escoles Normals de formació, la creació del Patronat de Missions Pedagògiques, la dissolució de la Companyia de Jesús, el Pla Nacional de Cultura… i creativament mobilitzà el crèdit personal en bons de l’Estat per a crear noves escoles, l’augment de les beques, cantines, biblioteques i colònies, la creació de la Universidad Internacional de Verano en el Palau de la Magdalena, o la promoció d’un creuer d’intel·lectuals i universitaris per les civilitzacions mediterrànies.

Recordava Marcel·lí Domingo el 14 d’abril de 1931 dient “El espectáculo de España en aquellos días luminosos de abril es inolvidable. Todo reía: las caras, que tenían una alegría germinal; las multitudes, que lo invadían todo”. Doncs be, amb la memòria, record i homenatge des dels nostres Tallers de Lliurepensament a la Segona República, fem, principal i emotivament, una crida a un nou regeneracionisme capaç de mobilitzar, des de la pedagogia, les millors voluntats per a noves passes endavant pel progrés de la humanitat. Per veure de nou envaïr, per tot arreu, les cares radiants d’alegria d’homes i dones lliures, iguals en dignitat i fraternalment autoconvocats a aixecar la república universal dels vells ideals il·lustrats, il·luminant definitivament una època en que es posa fi a l’explotació de l’home pel home.

Referències Bibliogràfiques

 Alvarez Lázaro, Pedro: “El Krausointitucionalismo español en la tradición del pensamiento universalista de la masonería europea”, en I Jornadas de Estudios sobre la masonería, Ronda, Palacio de Mondragón, Colectivo Cultural “Guiner de los Ríos”, Cuadernos Rondeños, Núm. XXVI, pág. 53 a 73.

 Díaz Elías: De la Institución a la Constitución –Política y cultura en la España del Siglo XX-, Editorial Trotta, Madrid, 2009.

Díaz Elías: Díaz Elías: “El inoportuno profesor”, en Fernando de los Ríos 1879-1949, Catálogo exposición 50 aniversario fallecimiento, Fundación Fernando de los Ríos y Fundación Caja Granada, 1999.

De los Ríos, Fernando: El sentido humanista del Socialismo, Obras Completas, Fundación Fernando de los Ríos – Caja Granada, Madrid, 2002 (Facsimil de edición de Javier Morata, 1926).

De los Ríos, Fernando: Mi viaje a la Rusia Soviética, Obras Completas, Fundación Fernando de los Ríos , Madrid, 1994 (Facsímil edición 1921).

Llopis, Rodolfo: “Nuestro Don Fernando en Instrucción Pública”, El Socialista, órgano del PSOE y Portavoz de la UGT en el exilio, Núm. 5648, París, jueves 9 de junio de 1949, Pág. 1 y ss.

López Morillas, Juan: El Krausismo Español –Perfil de una aventura intelectual-, Fondo de Cultura Económica, México D.F., 1ª edición, 1956.

Peces-Barba, Gregorio: “La religión en Fernando de los Ríos”, en Fernando de los Ríos 1879-1949, Catálogo, Op. Cit., Pág. 44 a 47.

Prieto, Indalecio: “Semblanza de Fernando de los Ríos”, El Socialista, órgano del PSOE y Portavoz de la UGT en el exilio, Núm. 5648, París, jueves 9 de junio de 1949, Pág. 1 y ss.

Sanz del Río: Textos escogidos (Introducción al “ideal de la humanidad para la vida” de C. F. Krause, estudio preliminar por Eloy Terrón, Ediciones de Cultura Popular, colección básicos del pensamiento, Barcelona, 1968, Pág. 229 a 272.

Zapatero, Virgilio: “¿Anacronía o Verdad Prematura?” en Fernando de los Ríos 1879-1949, Catálogo, Op. Cit., pág. 58 a 73.

Este texto corresponde a la intervención del autor en la tenida conjunta republicana de las logias Descartes, Yod del Maresme y Pedra Tallada, celebrada el 12 de abril de 2014 en conmemoración del aniversario de la proclamación de la República Española.